27 November � the opening of the festival
press conference


Edward Kuskovskiy (USA),
Konstantin Sabinin (�Vita�, Russia),
Vladimir Koshevoy

Igor Parfenov
Ilona Gansovskaya(Latvia) �
member of the jury

Arkadiy Filatov
head of the jury
After a pre-opening night demonstration of the film
�Confession of the Devil�

Igor Parfenov


Kira Karlina
author of the exhibition 'HAKUTSUI'

Discussion of the film
�Confession of the Devil�

Valeriy Lavchanovskiy
member of the jury

29 November
press conference in RIA News information agency

Andrey Kapustin
(RIA News, Ukraine)

The Head of the festival
Igor Parfenov

Vladimir Koshevoy

Alexandra Vetlitskaya
Stanislav Kucher
Igor Parfenov

Artemiy Troitskiy and
Ellen Slusarchi

Program `Top secret`
Moscow

page:   1  2  3  4